01 de juliol, 2007

Postals: Calendari. Juliol.

Mataró, 13 de juliol.