24 de juliol, 2007

Diputació permanent.

Diputación Permanente
Es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato. Tal es lo que ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno, y con la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio. Asimismo, puede instar la celebración de sesiones extraordinarias de la Cámara cuando ésta no se encuentre en período ordinario de sesiones. Sus miembros se distribuyen en forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios, para reflejar la composición de la Cámara. Su Presidente es el propio Presidente del Congreso.

Crec que hi ha polítics, i agrupacions de polítics, que tenen “el mono” quan no surten i no són protagonistes als mitjans de comunicació. I possiblement a aquests darrers els agafa vertigen quan tenen manca d’aquest “material”. Llavors s’han d’inventar com s’ho fan per ser noticia, o per produir noticies.

A l’estiu hi ha sistemes diversos, des del “cursos universitaris”, l’escoles del partit o de les seves joventuts, l’explicació impúdica de les seves vacances o l’aparició per les festes majors. Un dels sistemes més emprats és la de forçar la convocatòria de la Diputació permanent del Congrés per demanar sessions extraordinàries del Ple o de comissions pel motiu que sigui, però que preferentment hagin ocupat l’atenció dels mitjans. Retroalimentació pura i dura.

La setmana passada va ser demanar la compareixença urgent dels nous Ministres. Aquesta, el “cas” Planells. Com es pot constatar, poc a veure amb el que està previst que hauria de ser.


No passa res que a l’estiu els mitjans sigui més prims o “lleugers”. Al marge de la política hi ha molta vida i potser tots agrairem que ens deixin “respirar” una miqueta.

No està malament la foto d’en Beckham tocant el cul de la seva dona, la Spice pija.
Mataró, 24 de juliol.