25 de juliol, 2007

Imatges de l'estiu: Ja fa 15 anys!
Mataró, 25 de juliol.