20 de juliol, 2007

Imatges d'estiu: c/ Iluro, cantonada Unió.

Recuperació de sòls. La ciutat compacta.
Mataró, 20 de juliol.