04 de juliol, 2007

Amb un pa sota el braç.

Política natalista?. El President del Govern anuncia per sorpresa en el debat de l’Estat de la Nació l’establiment d’una subvenció puntual i universal de 2.500 euros (416.666,67 antigues pessetes) a cada família per cada nou nat que vingui al món. D’això se’n diu venir amb un pa sota el braç.

Sembla que la reflexió que vaig fer al Secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos en la seva recent compareixença estava també en l’ànim del Govern i ja proposa mesures concretes. Està bé.

Malgrat tot, quan estudiava a la Universitat (ja fa molts anys) ens explicaven que les polítiques natalistes no havien funcionat mai. Ho hem de prendre, doncs, com un ajut a la família que no és exactament el mateix.

Madrid, 4 de juliol.