20 de juliol, 2007

Imprecisió periodística.

Ja pots esgargamellar-te explicant les diferències entre els impostos i les taxes en la hisenda pública, i més en concret en la local, com ahir vaig tornar a explicar a Terrassa. Després, la imprecisió d’un titular periodístic esborra en un moment tot l’esforç que els acadèmics ens han transmès sobre aquests conceptes.
Aquests altres posen en el titular impost de circulació i després en la noticia resulta que és el de matriculació. Bé, en realitat no hi ha cap impost de circulació, es deuen referir al impost municipal de vehicles de tracció mecànica. És clar, és massa llarg per un titular. Visca la precisió! Desprès tot és anar corregint malentesos.
I com que els diaris creen més opinió que les Universitats, així ens va.

Mataró, 20 de juliol.