02 de maig, 2006

De "La mirada del Tiempo" vol.8

(octubre 1987. foto Raúl Cancio)
Que en passa de de presa el temps!
No és pot anar carregat si es vol fer via.
La vida és cosa de valents.
Que tot plegat són quatre dies
i el temps no deixa gaire temps.
(J.M.Serrat)