10 de juliol, 2010

Sis de la tarda. Quino.

Mataró, 10 de juny.