12 de juliol, 2010

Reestructuració de les Caixes.


El mapa financer espanyol s’ha clarificat de manera molt forta en pocs dies. Vegem com han quedat les 45 Caixes d’Estalvis que hi havia presents fins ara:

21 s’han agrupat en cinc S.I.P. Veurem si es confirma del cert que aquests S.I.P. prendran la fórmula jurídica de banc, tal com ja ha anunciat el que encapçala Caixa Madrid. De ser així, formalment poden mantenir-se les Caixes, però seran caixes buides a l’espera de convertir-se en Fundacions en un termini més o menys breu. D’aquests quatre S.I.P., tres han hagut de demanar dinars al FROB per la seva recomposició.

16 s’ha fusionat entre elles o han estat absorbides per alguna de més gran, cas de la de Girona. D’aquí en surten sols set. D’aquestes set, quatre també han demanat ajut al FROB.

6 es mantenen igual que abans. La gran de l’Aragó, les tres basques i les dues minúscules d’Ontinyent i de Pollença.

2 han fet fallida. Intervingudes i venudes: la CCM i la Cajasur (una de les de l’Església Catòlica).

A Catalunya, de deu a tres. Algun llençol perdut i d’altres no sé gaire ben rentats.

Primera gran recomposició. Un gran capgirament. De 45 a 13, i això no crec pas que s’hagi acabat. Ja ho veureu.(Font: El Periódico)
Mataró, 12 de juliol.