27 de juliol, 2010

El gran Forges.


El gran Forges obre un nou capítol de visions de l’actualitat: Tintaciones de verano. Comença bé.

Mataró, 27 de juliol.