17 de març, 2010

Deplorable.

És deplorable la imatge del pare de la nena Mari Luz, assassinada a Huelva fa un temps, amb el President del Partit Popular amb motiu de la seva incorporació a aquest partit i esser anomenat assessor d’ells pels temes de la reforma del Codi Penal.

Poc a dir del pare. Prou desgràcia li ha caigut al sobre i és lògic i comprensiva la seva reacció humana a la recerca del que ell creu que pot ser el rescabalament social que se li deu. Hem de comprendre aquesta reacció, però el que no podem pas acceptar d’entrada són els seus més evidents desitjos primaris, ans al contrari, amb tota la delicadesa que la situació requereix, els hem de contenir i encarrilar.

En aquests sentit, el que no és acceptable de cap manera és l’acceptació per part de cap formació política democràtica d’aquests sentiments i instrumentar-los. El nomenament, que no té cap més sentit que mediàtic, d’aquest atribolat pare com assessor de la posició del PP en la reforma del codi penal és infame.

És deplorable (és de deplorar) la imatge, ja que més enllà de la imatge no hi ha res més que vergonyosa manipulació que desprestigia el que hauria de ser la política rigorosa en les complicades societats d’avui. Podem retrocedir en les normes de convivència que hem anat forjant tenaçment en molts anys. El PP potser pensa que tot si val, però juga amb joc i el que és més greu és que ens podem cremar tots.

Madrid, 17 de març.