21 de maig, 2009

El debat –i 4

El debat de l’estat de la Nació conclou amb la presentació i consideració de propostes de resolució per part dels grups parlamentaris. 15 per grup (tots iguals) com a màxim. Per tant 15x6=90 propostes possibles.

Donada la correlació de forces i l’ambient polític s’auguraven dificultats al GPS per sortir-ne airós del envit que representava aquest tràmit. Quantes de les seves 15 aconseguiria tirar endavant? Quantes dels altres grups, especialment del PP, les hi aprovarien? Quina imatge de solitud o debilitat trauria el Govern?

Bé, desprès de les votacions el resultat ja és conegut. S’han esvaït, ara per ara, tots els mals auguris que planaven sobre els socialistes. Fruit del treball de debat i negociació entre els grups durant un frenètic cap de setmana, ampliat amb la festa de Sant Isidre a Madrid, el GPS es va presentar al Ple amb acords amb tots els grups transaccionant les pròpies propostes i les dels altres aconseguint un resultat semblant al dels altres anys amb situacions polítiques i correlacions de forces diferents. Hem votat 41 propostes a favor i 45 en contra i sols hem perdut 4 votacions del total de 85 presentades. Clar que moltes de les resolucions aprovades han estat transaccionades (ni teva, ni meva, arribem a un acord) però això és indicatiu de la capacitat negociadora i de la flexibilitat en afrontar el debat per treure propostes amb més ample recolzament que el de las pròpies forces i alhora no veure –les rebutjades.

Alhora es va posar de manifest que el PP no va aconseguir fer el mateix amb les seves ja que sols varen veure aprovades les que va transaccionar amb els socialistes i no va aconseguir altres recolzaments.

Per tant, ni corró de la majoria (minoritària), ni soledat del Govern, ni alternativa visible a la Cambra.


(El dibuix és d'en Juan Fernando lópez Aguilar)

Els grups de CiU i d’ERC tenen que pensar on volen estar ja que poden fer moltes crítiques al Govern i als socialistes però és evident que no poden recolzar en absolut (malgrat la “boquilla”) les propostes del PP. Per tant estan en terra de ningú amb les seves escadusseres forces. Què en treuen d’aquesta posició?

Madrid, 21 de maig.