16 de maig, 2009

Proposta per l’exposició de motius d’una Llei.

Y el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor.


1. L’amor és fantàstic.
2. Follar és una cosa plaent.
3. Follar amb una persona que estimes és sensacional.
4. La possible fecundació d’una follada porta conseqüències.
5. Si la fecundació és volguda les conseqüències són extraordinàries.
6. Si la fecundació és acceptada també pot ser extraordinària.
7. Si la fecundació no és volguda les conseqüències són desagradables.
8. El que és desagradable pot ser assumit resignadament.
9. El que és assumit resignadament no és estimat.
10. El que no és assumit pot ser voluntàriament avortat.
11. Tot avortament és traumàtic i pot deixar seqüeles.
12. Folla amb el cap i amb el cor i no només amb els genitals.

Sigues responsable dels teus “polvos”.

Mataró, 16 de maig.

1 comentari:

Manuel Mas i Estela ha dit...

Algú em diu que follar no és català. Doncs en el diccionari català -castellà bé que hi és. Equiparat a cardar, que és un mot força en desús avui en dia, excepte a Olot que ho “carden” tot.