20 de febrer, 2009

No tinc un Rolex.

Vist avui a Le Monde.

Mataró, 20 de febrer.