12 de febrer, 2009

Eulàlia.

Santa Eulàlia verdader és el dotze de febrer.


We're all mad here.
Maggie Taylor

Madrid, 12 de febrer.

(aquesta és l'entrada 1.001 en aquest blog)