18 de novembre, 2006

Una imatge.

Extreta del reportatge de Jan Banning: L’Etat c’est moi. (Gràcies, Josep, per l’informació).


Liberia. Henry D. S. Norton, cap recaptador d’impostos del districte de Kakata , al comptat de Margibi.

Fixeu-vos’hi! Sols té una bossa!

Mataró, 17 de novembre.