24 de juny, 2010

També condemnat pels mahometans.

La Lídia Santos va cloure el seu parlament, com a membre de la C.E.N., al darrer Consell de la Federació del Maresme del PSC, amb la cita d’una sura de l’Alcorà que més o menys diu així (el que recordo, no sé si és la seva literalitat):

“Déu castiga als que apaguen la lluïssor dels ulls dels homes”.


Redéu! I jo economista!

Em toca per ofici fer tocar la gent de peus al terra. Dir-los el què hi ha, quins recursos disposa i quines alternatives són possibles. Això comporta, quasi bé sempre, estroncar il·lusions que els homes i les dones persegueixen moltes vegades alegrement o ingènuament.

Llavors surt sempre Gramsci: “Contra el pessimisme de la raó, l’optimisme de la voluntat”. El que passa desprès, generalment, és una ensopegada o, pitjor, una patacada.

No em rebran a cap cel. Sort que sóc agnòstic.

Madrid, 23 de juny.