11 de juny, 2010

Ecofin.

No, no es tracta de la reunió de ministres d’economia i finances de la U.E., sinó d’un Congrés d’una organització del mateix nom. Va del finançament, principalment en petites empreses, i dels problemes i solucions que pot haver-hi.

La cloenda és una taula rodona de parlamentaris per parlar, en aquell context, de la situació econòmica actual. L’Álvaro Nadal del PP, ho aprofita per parlar des de la seva obsessió, que li he sentit moltes vegades ala Cambra, del “crouding out”, de la competència que el sector públic fa al privat en la obtenció de finançament. L’Imma Riera, de CiU, intenta justificar el seu vot d’abstenció a la convalidació de les mesures del Govern de retallada. Per la meva part aprofito el material que faig servir fa temps i confegeixo un nou “power point”, ara en castellà i ja és el vintè, agafant el que em sembla més escaient pels assistents i afegint-hi una exposició final sobre el que els interessa: com veig el futur dels mercats financers.
Poca gent al final de la jornada. Cal comprendre que han estat tancats tot el dia amb el tema que els interessava i nosaltres sols som la cirereta que suposo que per molts podia ser sobrera. El dirigents d’ATA, Lorenzo Amor, i d’UPTA, Sebastián Reina, í el de la Plataforma Multisectorial contra la morositat, Pedro Torres,tanquen la sessió amb curtes exposicions amb les darreres noticies de la tramitació de la llei de Morositat que s’ha vist al Senat i que suposo que abans de la finalització del període de sessions veurem i tancarem definitivament al Congrés.

Madrid, 10 de juny.