02 de juny, 2009

Juny.

Sol ardent de juny
F. Laighton.1895.

Mataró, 1 de juny.