28 d’agost, 2011

Referències bíbliques: Samsó.

La captura de Samsó.
Christiaen van Couwenbergh, 1630.
Dordrechts Museum, Dordrecht.


"Mori jo i tots els filisteus!"

Mataró, 28 d'agost.