22 de maig, 2010

No ploreu pas sobre la llet vessada.

Èxit d'assistència aquest matí de la convocatòria als quadres del PSC de la Federació del Maresme per escoltar la meva explicació sobre les recents mesures proposades pel Govern per afrontar la situació actual de les finances públiques. Èxit també de participació, amb un viu debat posterior per aclarir l’explicació i per expressar posicions. Crec que és el que s’ha de fer.
No es tracta pas ara de lamentar-se i queixar-se del que passa al país, al seu Govern i als que li donem suport. Es tracta de comprendre què està passant, per què està passant i què es pot fer i què se’ns està proposant de fer. Ja farem el corresponent debat polític de si ho considerem o no correcte en el seu moment i en el lloc, en el nostre cas orgànic, corresponent.

Es tracta del coneixement del límits actuals, els d’ara, del present, per continuar construint sòlidament l’Estat del Benestar.

L’Estat del Benestar: Estat de la col·lectivitat, del comú, que pretén maximitzar les millor condicions pel desenvolupament dels seus components atenent als seu condicionants individuals. Tractem del perímetre que delimita la superfície d’aquest Estat.

Sòlidament: que el que s’assoleixi quedi fixat per a sempre. Tasca difícil que vol dir anar consolidant el perímetre sense que hi hagin retrocessos, al menys d’envergadura.

Continuar construint: Evidentment això no es fa de cop, sí, potser, a batzegades, ja que cal anar compassat amb el creixement econòmic i socials de la col·lectivitat. Paulatinament, una passa rere una altra, de forma que es consolidi.

Hi ha límits: No podem pretendre que l’assumpció de les voluntats vagi per davant de les possibilitats. Els anhels, són legítims. Les ganes, els desitjos. Però ben conscients de les capacitats de tota mena i especialment dels recursos disponibles i la força per mantenir-los i incrementar-los.

Per tant, no es tracta de queixar-nos del que passa, sinó determinar ben bé què ens passa i per què en passa, i veure com podem superar la situació i permetre’ns així enfocar la via per tornar a avançar.Mataró, 22 de maig.