19 de maig, 2010

Correlació.

L’INE acaba de publicar la dada del creixement del PIB en el primer trimestre de l’any que coincideix amb les dades avançades ja conegudes. La gràfica de la nota de premsa explica clarament la tendència cap el creixement i expressa també de forma nítida la correlació de l’evolució de la nostra economia amb el promig europeu.Certament, durant molt temps (des d’abans del 2004) i seguint la mateixa tendència, sempre varem tenir a Espanya un creixement una mica superior al del promig europeu. Però mentre que el conjunt tocava fons el primer trimestre de l’any passat nosaltres ho férem un trimestre més tard, sense arribar mai al punt més baix d’ells, per remuntar els tres trimestres següents per de sota del seu creixement però seguint igualment la seva mateixa tendència.

El fet que els països més dinàmics en aquest darrers trimestre siguin Portugal, França i Alemanya que són els nostre principals socis comercials exteriors és una bona notícia que ens pot portar a pensar que la correlació entre les dues corbes de creixement pot mantenir-se en els propers temps tornant-nos aviat als números positius.

Malgrat tot, cal tornar a remarcar que els percentatges de creixement interanual continuen essent febles i no permeten pensar en recuperar encara els nivells anteriors al començament de la crisi i consegüentment albirar perspectives millors pel nostre principal problema que és la desocupació.

Així mateix, a l’espera de les dades d’aquí tres mesos que seran positives, caldrà veure l’impacte en trimestres posteriors de la retirada de les mesures d’estímul fiscal, tant en els ingressos com en les despeses, atenent la nova fase de la situació econòmica centrada ara en la reducció generalitzada del dèficits fiscals i el seu impacte, previsiblement negatiu, en el creixement econòmic.

Mataró, 19 de maig.