13 de desembre, 2007

Madonna della Strada.

Temps de balanç. S’acaba la legislatura i a la Comissió de Seguretat Vial compareix l’amic Pere Navarro, Director General de Trànsit, per repassar l’actuació feta en la seves competències en els darrers quatre anys.

A partir de la creació del Observatori Nacional de la Seguretat Vial creat per R.D. 1599/2004 de 2 de juliol, centre de referència per dades i investigació, indicatiu del de pressa que es va posar mans a l’obra, repassa les mesures bàsiques empreses:

-Campanyes informatives de vigilància i control del alcohol en la conducció.
-Campanyes sobre l’ús dels cinturons de seguretat.
-Consideració de les distraccions en la conducció (telèfons mòbil, fumar, navegadors,...)
-Controls i reducció de la velocitat. Resultats de les actuacions.
-Implantació del permís per punts. Tema rellevant d’aquesta legislatura.
-Utilització del Codi Penal després d’esgotar la via administrativa recentment aprovat.
-Introducció de la seguretat vial a l’assignatura d’ educació per a la ciutadania.
-Millora de les infraestructures, amb especial esment a les barreres segures pels motoristes.

Especial apartat d’un Pla de Motos. El seu ús augmentarà. Risc de mortalitat per cilindrades. El parc de motos ha crescut entre 2003 i 2006 en un 35% (el de cotxes, un 10%).

Acaba exposant el molt que queda per fer. Sobre accés a la conducció; sobre formació; sobre infraestructures (especialment als guardarrails i als punts de risc); millores als vehicles; equips de control i millores de senyalització; campanyes de conscienciació, vigilància i control. Exposa fins a 19 punts de properes actuacions necessàries.

Acaba manifestant la seva satisfacció pel bon treball fet amb la Comissió on hi ha hagut una ample entesa. “Hemos caminado juntos y los ciudadanos nos han seguido”.

Penso, al acabar, que sempre calen noves mesures i actuacions atenent noves condicions i circumstàncies. Sobre tot no baixar la guàrdia per millorar la seguretat vial.

I per últim encomanar-nos a la Mare de Déu de la carretera.

Madonna della Strada.
Roma. Església del Gesú.
Fresc. Inici del s.XIV

Mataró, 13 de desembre.