22 de febrer, 2007

La meva primera imatge de Mariano Fdez. Bermejo.

No sé quina serà la imatge que transmetran els mitjans del debat de la sessió de control al Govern celebrada aquesta tarda.

S’estrenava al “banc blau” el nou Ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo. El grup del PP l'ha rebut –abans de l’habitual compareixença a la Comissió corresponent per exposar les línies de treball que pensa desenvolupar- amb una bateria de preguntes formulades pels “peixos grossos” i per reconegudes “senglars”. Amb to crispat, li han dit i retret de tot.

Per contra, les respostes del nou Ministre han estat assossegades, didàctiques, no sense algun punt d’ironia, aclaridores d’interpretacions que es feien d’antigues declaracions seves. I ho ha fet amb fermesa, sense deixar-se intimidar per la “bronca” que anava pujant a la bancada popular.

El President Marín ha tornat a tenir dificultats per poder conduir el debat amb tranquil·litat, com reiteradament ha hagut de demanar.

El front judicial és un dels més importants –sinó el més- en la batalla política existent avui a Espanya i sembla que a l’oposició no li ha agradat gens ni mica el nomenament d’aquest Ministre d’un fort perfil polític, coneixedor del que té a les mans i quina és la seva problemàtica.

Madrid, 21 de febrer.