18 d’octubre, 2006

"Coitus interruptus" amb uns apestats.

Els de CiU, escaldats pels cost que els va representar a les eleccions del 2003 la imatge de col·lusió d’ells amb el PP, que no era virtual sinó real, i esverats per la deriva dretana i centralista que l’Aznar ha imposat als seus epígons, multipliquen els gestos per explicar als seus electors, i als que volen recuperar, que aquella situació és aigua passada. (¡¡Quita bicho!!)

El líder de CiU va a cal notari per signar, entre d’altres coses, que si s’escau no governarà amb el PP de cap manera. Hem sentit de boca del PP, des del Pacte del Tinell, que havien tres partits a Catalunya (PSC, ERC i ICV) que no volien saber res d’ells. Ara s’afegeix un quart que tampoc en vol saber res. S’han convertir en “apestats”? Això no és bo. En tota democràcia les possibles alternatives no han de ser menyspreades. Però, alguna cosa deu haver fet el PP per haver arribat a trobar-se en aquesta situació. Ells ho saben i sembla que ho han volgut així. Repeteixo, malgrat tot, això no és bo pel conjunt del país. La democràcia vol dir diàleg i debat, no crispació i exclusions.

Ara, altra vegada fugint com la pesta d’un possible vot conjunt amb el PP (i amb ERC!) contrari a la presa en consideració dels Pressupostos del Estat pel 2007 presentats pel Govern, els de CiU han buscat el que fos per retirar l’esmena a la totalitat que havien presentat, i marcar les diferències. Ha bastat que el Vice-president Solbes els digués a la tribuna del Congrés que el debat (que ja vaig anunciar) sobre el famós 18’8% d’inversions del Estat en infrastructures a Catalunya es faria a una Comissió específica. Concessió totalment gratuïta, ja que Solbes sols ha dit el que diu l’Estatut en l’addicional tercera, apartat 2:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES

1. La inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.

2. A aquest fi, s'ha de constituir una comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.

Demarcats del PP. Marxa enrera, no sigui que ens contagiéssim. S’abstenen, com els d’ICV, en les esmenes a la totalitat.

Els del PNV també retiren l’esmena a la totalitat, i votaran en contra de les que resten en peu. Els Pressupostos del 2007 tenen via lliure per la seva tramitació. Vots a favor de la seva devolució: 152 (PP i ERC, part del Mixt), vots en contra de la devolució: 177 (PSOE, PNV, CC, part del Mixt), abstencions: 16 (CiU, IV, part del Mixt).
Per cert, "Quo vadis", ERC?
Madrid, 18 d'octubre.