01 d’octubre, 2007

Postals: Calendari. Octubre.

Mataró, 1 d'octubre.