30 de maig, 2007

Ni veto, ni bloqueig.

La Comissió de Medi Ambient del Congrés va debatre ahir una proposta d’ERC que instava al Govern a presentar d’immediat una reforma de la fiscalitat dels automòbils en funció de determinats i concrets paràmetres medi ambientals. ICV va afegir-hi a més del impost de matriculació (de les CCAA), l’impost de circulació (de les CCLL).

El GP Socialista va presentar una esmena de substitució, que em va tocar defensar, que anava en la mateixa línia del que es proposava, però deixava a criteri del Govern la determinació concreta dels paràmetres ambientals.

Aquesta esmena no va ser acceptada per ERC, per considerar que diluïa la seva proposta, i no es va poder votar. El GPS no té majoria a la Comissió (ni en aquesta ni en cap), sols 18 vots de 39. No obstant això, malgrat que tots els demés grups parlamentaris van recolzar la proposta d’ERC aquesta no va prosperar al no ser presents en la votació alguns membres del Grup Popular i d’altres grups minoritaris. La votació va donar un resultat de 16 vots a favor i 18 en contra, i per tant va ser rebutjada.

Per tant, ni veto, ni bloqueig com escriu avui El Pais (pàg. 48, ed. Madrid) atenen la visió que els ha donat ICV. Si tots els membres de la Comissió haguessin estat presents i haguessin recolzat la proposta d’ERC i d’ICV aquesta hauria sortit guanyadora i tindríem una proposta concreta al Govern del Congrés del Diputats. Ara, per la pretensió maximalista d’imposar des d’uns grups petits determinacions molt concretes al Govern, no en va sortir cap de proposta. Ni la d’ells, ni la nostra.

Des del GPS reiterem la nostra proposta que el Govern presenti a la Cambra una reforma de la fiscalitat per el automòbil a partir de paràmetres medi ambientals tal com es va acordar en una disposició transitòria de la Llei de Pressupostos d’enguany.

Madrid, 30 de maig.