09 de maig, 2007

Impossible.

¿Algú creu que es pot fer un debat sobre les línies generals de la política del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i, a més, de 17 temes parcials concrets, entre el Ministre i vuit grups parlamentaris en quatre hores? Impossible.

El Ministre Clos exposa durant més d’una hora: temes d’indústria, comerç exterior, turisme, energia, renovables, telecomunicacions, societat de la informació. Cadascun d’aquests temes dóna per un llarg debat parlamentari. Els grups plantegen la seva visió: que si les OPA’s, el comerç interior, els repetidors de TV3 al país valencià, les drassanes gallecs, la prima a les renovables, el tancament de la central nuclear de Garoña, el parador de turisme de Muxía, el trasllat de la CMT a Barcelona (encara!)...

La resposta del Ministre als temes concrets. Difícilment es pot fer un extens debat sobre la totalitat. Tal com he dit en la petita part que m’ha tocat en el debat fixant la posició del GPS hi ha un gran consens en l’anàlisi de la situació (en els meus temes de comerç exterior i turisme), però certament hi ha visions diametralment oposades sobre les actuacions governamentals que es fan sobre aquella. És el tema de l’ampolla mig plena o mig buida. Per l’oposició, mig buida. Pels que donem suport al Govern, mig plena. Però el debat no és tal, és sols una exposició de les visions, posicions i criteris respectius per que quedin sobre la taula, pel diari de sessions. Ah! A més, es demana al Ministre que viatgi per veure “in situ” el problemes concrets.

Madrid, 9 de maig.