14 de març, 2007

Airbus.

Visita de membres de Comissió d’Indústria a dues de les fàbriques d’AIRBUS dels entorns de Madrid.

Com és conegut el mercat mundial d’avions comercials es reparteix, a grans trets, entre l’empresa nord-americana BOEING i l’europea AIRBUS. Aquesta és una empresa propietat d’EADS, formada per francesos, alemanys, britànics i espanyols, i està centrada en aviació civil. Malgrat que és una única empresa, pels seus orígens i per les característiques dels seus socis és més una suma d’instal·lacions industrials en territoris “nacionals” diferents que una estructura homogènia i centralitzada.

AIRBUS té a Espanya tres instal·lacions fabrils: A Illescas (Toledo), Getafe (Madrid) i Puerto Real (Cadis) amb un total de més de 3.000 treballadors altament qualificats. Estan centrats en la fabricació de determinades parts dels avions. Fins ara era quelcom més del 5% del total, però en el nou A-380 (aquest gegant del que s’ha parlat tant i que està a punt de començar a comercialitzar-se) la participació ja serà del 10%, i representarà el 60% de la càrrega total de treball.A Illescas vam veure com estan especialitzats en la fabricació de peces de fibra de carboni que és el seu punt fort. D’una matèria prima esfilagarsada acaben produint parts importants del fuselatge de l’avió que vàrem veure muntades en l’altra factoria de Getafe (que és la més gran) i que es porten a ensamblar a Puerto Real. D’allà per vaixell van cap a Toulouse o Hamburg que és on es munten completament els avions.

El mercat mundial està en expansió. La demanda d’avions comercials serà de més de 22.000 aparells en els propers 20 anys, més que el doble de la flota mundial que hi ha actualment en servei. La divisió del mercat entre dues empreses fa preveure la seva continuïtat i pervivència. Els d’AIRBUS ja tenen previst l’aparició d’un nou model, el A-350, que substituirà al A-340.

Si la part espanyola continua estan en la punta de tecnologia del que fa, i aquí cal explicar la constitució del Centro de Composites FIDAMC (Fundación para las investigación, desarrollo y aplicaciones de materiales compuestos) entre EADS, el Govern de l’Estat i la Comunitat de Madrid, tenim elements per unes perspectives favorables de futur, a les que afectarà poc la reestructuració anunciada aquest dies, al menys a llarg termini.

Madrid 14 de març.