15 de febrer, 2011

Actualitzant dades-3. L‘I.P.C.

Això va cap amunt. La darrera nota de premsa de l’INE ho certifica. Aquí i a Europa. Els alemanys ja deuen posar-se nerviosos i veurem quins moviment farà el Banc Central Europeu. Temps difícils, molt difícils, per les unitats administratives estatals harmonitzades per la moneda única, sense politiques econòmiques plenament conjuntes i amb funcionament encara diferents.

La irrupció de les economies emergents, que en volum són considerables, algun efecte deurà de tenir. Sempre recordo l’anècdota explicada per en Joan Majó del que pot representar el consum generalitzat i universal del paper higiènic. Ni haurà per a tots? I, a quin preu?

No sé pas si érem ben conscients de ser uns privilegiats i ara accedeixen als mercats milions de persones que volen ser com nosaltres. La llei de l’oferta i la demanda brutalment en acció. Dues conseqüències: l’esgotament més ràpid de les riqueses naturals i l’increment de preus provocat per la demanda creixent. Ho seguirem, … o ho patirem.

Madrid, 15 de febrer.