08 de setembre, 2010

Intoxicació degudament volguda.

No soc lector del diari “El Mundo”. El considero un diari indigne –que no és digne per a mi- de llegir.

Avui, un company m’ha vingut a preguntar per una noticia que publiquen sobre la sessió que va haver-hi ahir de la subcomissió del FROB en la va comparèixer el sotsgovernador del Banc d’Espanya , Sr. Aríztegui, en la que molt de passada, però amb intenció, hi surto.

La notícia fa referència a les possibles o presumptes responsabilitats penals dels que foren màxims responsables de la Caixa de Castella La Manxa. La reunió de la subcomissió va anar dels ajuts del FROB als processos de fusió de sis caixes d’estalvi catalanes i , a més, dels resultats dels “estres-test” al sistema financer espanyol.

Les sessions d’aquesta subcomissió són a porta tancada, i per tant, el que en elles es diu sols pot ser conegut si algun dels assistents en acabar n’explica el seu contingut, ja sigui per què li ho pregunten, o per què ell vol fer-ho directament.

A la sortida de la sessió vaig veure el portaveu del PP en la sessió, Sr. Aguirre, parlant amb un grup de periodistes i, ni llavors ni desprès, cap mitjà se’m ha dirigit per preguntar-me o demanar-me res a mi que vaig exercir de portaveu socialista en aquella sessió. D’aquí la meva sorpresa en veure què diu que vaig dir la noticia d’aquell diari.

“Menos activo se mostró el diputado socialista Manuel Mas, que preguntó por su parte sobre las perspectivas de restablecimiento del crédito en España.”

Algú, no sé pas qui, deu haver intoxicat, tampoc sé sí amb més o menys intenció, al periodista, i segurament aquest com que ja li anava bé el que li deien ho ha publicat sense cap contrastació.

El fet és que tinc els apunts escrits que em permeteren fer la intervenció que vaig fer, i cap dels dos temes que vaig plantejar al sotsgovernador tenen res a veure amb el que diu que vaig dir aquella notícia. Vaig preguntar sobre determinades conseqüències dels processos de fusió que havien rebut ajuts del FROB.

Tal com he dit al començament, “El Mundo” és un diari indigne per a mi.

Madrid, 8 de setembre.