22 d’abril, 2010

Tot l’enyor del passat.

En el traspàs de Joan Antoni Samaranch m’ha cridat l’atenció retrobar als diaris una fotografia -no pas desconeguda- de quan els JJ.OO. del 92 a Barcelona.


Una barca, i els remers, al uníson, són un franquista, un nacionalista, dos socialistes catalans (un a Barcelona i l’altra a Madrid), un comunista reciclat i un burgès.

Em transporta al clima que expressa la imatge i em provoca el dubte (la certesa?) de si ara seria possible fer-ne una de semblant. Enyorança d’un moment esplendorós de la nostra vida col·lectiva. Han canviat els temps i les persones. Ens hem fet grans i pensem, de segur equivocadament, que els temps passats foren millors.

Mataró, 22 d’abril.