16 d’octubre, 2009

Tècniques potineres.

Potinejar: Manejar barroerament alguna cosa. (Dic. Fabra)

M’assento en el meu escó disposat a escoltar el debat final sobre el projecte de Llei que regula les SOCIMIN (Societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari). Es tracta d’un nou instrument d’inversió col·lectiva en el camp immobiliari. Tema interessant en aquests moments malgrat els dubtes que es puguin tenir donades les característiques específiques (que hi són) d’aquest mercat en el nostre país, especialment aquelles lligades amb la concepció instal·lada en la psicologia social respecte a la propietat.

El tema ha fet el seu tràmit. Va sortir del Congrés cap al Senat i ara torna al Palau de la Carrera de San Jerónimo amb unes quantes esmenes que allà es van introduir i que la seva consideració avui pel cós dels diputats/es portarà a la conclusió del procés legislatiu.

La sorpresa salta de seguida ja que els oradors/es que en nom dels grups parlamentaris prenen la paraula a la tribuna no parlen del que és l’objecte de la Llei, el tema immobiliari, sinó que fan referència a d’altres qüestions i molt especialment a determinada regulació de les energies renovables.

Què ha passat per que es produeixi aquesta deriva? Doncs que s’ha utilitzat per part del Govern una llei que estava en tramitació per introduir modificacions, com a disposicions addicionals, d’altres lleis que no tenen res a veure amb aquesta que s’està considerant. Aquest fet, que està previst que pugui donar-se, però que hauria de ser excepcional motivat per circumstàncies de força major o d’urgència, distorsiona completament el procediment legislatiu i condueix a una forta confusió normativa a la ciutadania.

Tant difícil és per part del Govern de proposar les modificacions normatives a través dels camins procedimentals normals sense recórrer a dreceres que esdevenen tresqueres?

Tant difícil és per part de Les Corts i els seus grups parlamentaris de rebutjar aquesta mena de propostes procedimentals potineres?

Tanta culpa té el que proposa com el que entra al drap i accepta el debat sobre la proposta. Els usos i costums establerts a vegades són dolents. Avui en lloc de parlar de l’immobiliari s’ha parlat d’energia termosolar.


Madrid, 15 d’octubre.