01 d’agost, 2007

Postals: Calendari. Agost.


Temps de sortides i esbarjo.
Mataró, 1 d'agost.