21 d’octubre, 2010

El Pressupost pel 2011. Cap sorpresa.*

*Aprofito alguna de les diapositives que faig servir en les meves xerrades que les he d’anar adaptant contínuament a les noves dades i circumstàncies.

Recapitulem. A on estem.

Les característiques dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2011 no comporten cap sorpresa. Són la continuació de la política econòmica que a contracor es va haver d'adoptar el maig d’aquest any a resultes de la turmenta del deute públic sobirà.
Cal abaixar les despeses com sigui i cal cercar més ingressos.

(Les dades estàn en milions d'€. Elaboració a partir del contingut del "Llibre groc" del Pressupostos pel 2011)

Per les despeses es consoliden les retallades ja empreses aquest any: sous i personal de les administracions públiques i les despeses de funcionament corrent. I més retallada a les inversions públiques. Es mantenen la majoria de partides de R+D+i, i les d’ensenyament. Es garanteixen les prestacions socials per desocupació, dependència i pensions. Pel que fa als ingressos es retoquen algunes coses com la puja del tram superior del IRPF, el major control de les SICAV, o l’eliminació de la deducció per compra del primer habitatge.

Clar, tothom rondina, però no hi ha més cera que la que crema. Si gastem més del que ingressem i els que ens deixen la diferència imposen les seves condicions ja podem rondinar i queixar-nos, ja, que no hi ha altra sortida.

Qui no es pot queixar són les CC.AA. que veuen com entre impostos cedits i transferències es manté la quantitat del pressupost anterior.

Mataró, 21 d’octubre.