04 d’agost, 2010

Sorprenent, ... o no.

Remenant per la xarxa, cercant l’entrevista amb en Castells, vaig trobar aquesta enquesta que proposava el diari Avui als seus lectors: “La congelació de les pensions abocarà a molts jubilats a la pobresa?”, amb quatre possibles respostes, dues de positives i dues de negatives. El resultat, que avui he conegut, diu que el 88,5% dels lectors que han participat a l’enquesta (més de mil) creuen que sí.

Sorprenent! De tot punt sorprenent que un mitja d’informació plantegi aquesta pregunta tant desinformadora. Però, com es pot plantejar aquest tema així?

Els responsables d’aquest diari el coneixen perfectament. Vaja, pensar que no el coneixen em portaria a qualificar-los d’incapaços per a ser periodistes, d’ineptes, de que no tenen aptitud.

Per no anar a la lectura potser més enrevessada del BOE copio el text que sobre el tema va sortir a la referència del Consell de Ministres del passat 20 de maig.
Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011
En segundo lugar, queda suspendida excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el Índice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1 por 100. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.
És a dir, el que es va acordar i ratificar posteriorment és que les pensions –exceptuant-ne les més baixes- no tindran revalorització l’any que ve, el 2011. Això, què representa? Per aquest any cap canvi (cal dir-ho encara que és evident, però amb el “ambient” que hi ha cal explicar-ho) i per l’any que ve, amb les pensions ja revaloritzades amb l’increment del IPC de l’any 2010, no tindran d’entrada cap augment mensual a compte des de gener- com es venia fent (en 2009, el 2%; en 2010, l’1%)- i cap correcció en forma de paga addicional a finals de l’any també com es venia fent fins ara.

Anem a veure quina ha estat l’evolució de l’I.P.C. en els darrers temps i sense fer prediccions agafem-la com a exemple. El quadre és de la darrera nota de l'I.N.E. sobre el tema que correspon a juny.
L’índex s’està movent en torn al 1,5%. Clar que tal com està l’economia preveure quina serà la dada de l’I.P.C. que hi haurà el novembre del l’any 2011 és arriscat, però no hi ha gaires indicis, ara per ara, toquem fusta, que es dispari exageradament. Per tant, posem-hi entre l’1% i el 2%? Què representa això sobre les pensions rebudes. Evidentment, d’entrada, entre l’1,-% i el 2,-%. Certament aniran més justos.

Ara bé, i tornat al motiu d’aquesta entrada, això abocarà a molts jubilats a la pobresa? Cal tornar a dir que l’acord pres diu textualment: “con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema”. No han plantejat als lectors una pregunta exagerada? O, potser, és capciosa? En el primer cas, no s’adonen de la desinformació en que cauen? En el segon cas, no s’adonen que se’ls pot veure el “plumero”? En el primer cas, és sorprenent en uns “professionals”, en el segon, potser no ho és tant ja que potser no en són tant de “profesionals”. El resultat, és esbiaixat per desconeixement, o és induït per desinformació?

I ja que la pregunta anava de la pensió dels jubilats (hi ha pensionistes que no són jubilats) he trobat aquesta noticia sobre la pensió mitja de jubilació. Segons les darreres dades oficials està situada en quasi bé 885,-€ mensuals. Podríem estar parlant, doncs, de que les pensions de jubilació no s’augmentarien entre 9,- i 18,- €. Abocats a la pobresa? Sorprenent, la proposta periodística, ... o no. Si la informació fos correcte no hi hauria lloc a la pregunta.

Mataró, 4 d’agost.