18 de desembre, 2007

La inflació.

La inflació està experimentant un creixement notable en el mesos d’aquesta tardor.

Cal, però, veure els quadres següents per intentar comprendre millor el que passa.

Quadre 1. Evolució mensual de la taxa de creixement anual del IPC i de la inflació subjacent*. Font: INE.*Inflació subjacent: Valor de l'IPC deduint l'increment dels preus energètics i dels aliments frescos no elaborats. La inflació subjacent es considera el nucli estructural de la inflació i marca la tendència de la mateixa a mitjà termini .

Alguns comentaris:
1. Tornem als nivells de gener del 2006, és a dir, no estem en una situació gaire novedosa.
2. El punt més baix de l’evolució va ser just al final de l’estiu després d’una contínua davallada.
3. La inflació subjacent és força estable.
4. L’evolució dels components volàtils té la seva lògica influència en la tendència de fons (costos de transport per ex.)

Quadre 2. Comparació de les evolucions de la inflació espanyola amb la del conjunt de la euro-zona. Font: INE.

Comentaris:
1.Les corbes evolucionen en paral·lel, essent la nostra més elevada.
2.Quan augmenta, augmentem més i quan es redueix també reduïm més la diferència.
3. Consegüentment, el diferencial entre les dues es manté força constant.
4. Per tant, s’evidencia l’influencia de components externs sobre els mercats europeus.
5. Les variacions externes aniran produint escalons de pujada i baixada segons la seva evolució.

Madrid, 18 de desembre.