06 d’octubre, 2009

Fòssil


Com un trilobit exposat en un museu paleontològic. Gràcies, Joan. Malgrat tot és un reconeixement.

Mataró, 6 d’octubre.